Μαμάρας & Συνεργάτες

Η Μαμάρας & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1990 με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής αξίας σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

 

Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκλειστικά για κάθε πελάτη της.
Σκοπός και τρόπος λειτουργίας της είναι η προσωπική συνεργασία με κάθε πελάτη υπό το καθεστώς της πλήρους εχεμύθειας.

 

Η Μαμάρας & Συνεργάτες προσφέρει υπηρεσίες total consulting παρέχοντας απαντήσεις για κάθε ζήτημα που απασχολεί την επιχείρηση.

 

Στελεχώνεται απο άτομα με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, άμεση προσωπική σχέση με το αντικείμενο και υψηλή επιστημονική γνώση.

 

Ο εξειδικευμένος τρόπος λειτουργίας της εταιρείας, εξασφαλίζει αφοσίωση στα ζητήματα του πελάτη, αποτελεσματική διαχείριση και πραγματοποίηση των στόχων.