Κουλουκούρης & Συνεργάτες

Η Κουλουκούρης + Συνεργάτες είναι μια αρχιτεκτονική τεχνική μελετητική και συμβουλευτική εταιρία, που απαρτίζεται από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, και έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών.

Η εταιρία, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνοδεύει επενδυτές, εταιρίες (τεχνικές και μη), αλλά και ιδιώτες σε όλα τα τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με το ακίνητο, και αφορούν στη μελέτη, στην αδειοδότηση, στην κατασκευή και στη χρήση του. Πέραν από την ανάπτυξη λειτουργικά άρτιων και αισθητικά υψηλών επιπέδου κατασκευών εστιάζει στην οικονομία, στην αειφορία και στην εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον.

 

Στόχος της Κουλουκούρης + Συνεργάτες  είναι να παρέχει πραγματική υπεραξία στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, τα στελέχη της έχουν μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, αλλά και πολυετή εμπειρία σε τεχνικά έργα διαφόρων ειδών, μεγεθών και χρήσεων, σε όλη την Ελλάδα αλλά και με αντίστοιχους συνεργάτες στο εξωτερικό.

 

Η  Κουλουκούρης + Συνεργάτες   παρέχει με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών, μεγάλο εύρως υπηρεσιών, όντας εξειδικευμένη σε οικιστικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, νοσοκομειακά και τουριστικά κτίρια. Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) για επενδύσεις στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες (τεχνική, νομική, οικονομοτεχνική, φοροτεχνική και αναπτυξιακή υποστήριξη), εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή διεκπεραίωση επενδυτικών έργων.