Γιώργος Κόκκας

Ο Γιώργος Κόκκας εξειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από το 1993.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων, αναπτυξιακών νόμων, κλπ.
Έχει συντάξει δεκάδες μελέτες / επιχειρηματικά σχέδια, και έχει απασχοληθεί ως αξιολογητής σε πολλά προγράμματα του Β’ ΚΠΣ, του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Μερικές σημαντικές θέσεις στην επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι οι εξής:

  • 1995 - 2001 Συντονιστής / Υπεύθυνος προγραμμάτων στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
  • 2001 - 2003 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Γενικός Διευθυντής.
  • 2003 - 2004 & 2009 - 2011 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ: Υπεύθυνος Marketing Ιδιωτικού τομέα, Υπεύθυνος δικτύου θυγατρικών επιχειρήσεων σε Βαλκανικές και Αραβικές χώρες.
  • 2004 - 2008 Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ), Γενικός Διευθυντής. Το ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ ήταν μια αναπτυξιακή εταιρεία 8 Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
  • 2008 Σύμβουλος του Βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας για τον σχεδιασμό επιδοτούμενων δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία.
  • 2009 Σύμβουλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ για τον σχεδιασμό επιδοτούμενων δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  • Το 2011 ιδρύει την ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

 

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές MSc στο University College London (UK).